email:

ID SYSTEM

ID SYSTEM Spółka z o.o. jest firmą technologiczną, zajmującą się realizacją projektów informatycznych wspomaganych technologiami zdalnej identyfikacji radiowej RFID (ang: Radio Frequency Identification).

Dostarczamy kompletne rozwiązania informatyczne, jak też usługi konsultacyjne o dużym potencjale know-how w zakresie technologii RFID. Oferujemy produkty niedostępne dotąd na rynku polskim. Tworzymy projekt, budujemy i wdrażamy rozwiązania w oparciu o indywidualne potrzeby klientów, także tych najbardziej wymagających, których specyfika rozwoju wymaga wdrażania najnowocześniejszych technologii.

Zgodnie ze światowym trendem postępu technologii bezprzewodowej identyfikacji, główna uwaga skupia się obecnie na wykorzystaniu przesyłu w pasmach UHF oraz ľfal. Unikalne możliwości, jakie te częstotliwości oferują, a przede wszystkim niespotykany dotąd zasięg odczytu i zapisu, szybkość transmisji czytnik-etykieta RFID oraz niska cena, otwiera przed odbiorcami tej technologii różnorodność potencjalnych rozwiązań tak w przemyśle, jak gospodarce magazynowej, transporcie, w logistyce dostaw, czy śledzeniu towarów w łańcuchach dostaw. ID SYSTEM bazując na współpracy z przodującymi producentami i dostawcami etykiet RFID oferuje usługi oraz nowoczesne rozwiązania począwszy od fazy projektowania, poprzez fazę integracji komponentów systemu, a skończywszy na szkoleniu, serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.