email:

Zarząd

Włodzimierz Paź
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki w roku 1972. Karierę zawodową rozpoczął w PTP Unitra-Unitech na stanowisku inżyniera EMC, a następnie specjalisty EPD. W latach 1981 – 1985 zatrudniony na stanowisku specjalisty EMC przez firmę Unitra-Radwar na instalacjach obrony przeciwlotniczej odpowiadał za stan techniczny komputerów w bazach i na obronnych obiektach wojskowych armii libijskiej. W latach 1986 – 2002 był zatrudniony w oddziale ICL-Polska. Początkowo jako specjalista w dziale Customer Services, a następnie jako Team Leader odpowiadał za stan techniczny kilkunastu komputerów klasy Mainframe firmy ICL zainstalowanych na terenie kraju, aby w końcowym okresie działalności objąć stanowisko Account Managera w dziale sprzedaży rozwiązań dla przemysłu. W latach 2002 – 2003 na stanowisku Project Managera w firmie Unizeto-Technologies realizował wdrożenie PKI w firmie PZU Na Życie, a następnie w ramach struktur Arcus Group SA od 2003 do 2007 roku zajmował się projektowaniem i wdrażaniem systemów opartych o technologię RFID. Począwszy od 2005 roku rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą ukierunkowaną na konsultacje, wdrożenia i projektowanie systemów wspieranych technologiami zdalnych identyfikacji, natomiast w roku 2011 wraz z grupą partnerską zarejestrował firmę ID SYSTEM Sp. z o.o. obejmując stanowisko Prezesa Zarządu.

Artur Howzan
Członek Zarządu

Były redaktor naczelny „Życia Warszawy” oraz „Przeglądu Tygodniowego”. Komentator Polskiej Kroniki Filmowej oraz Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W swojej karierze zawodowej był też prezesem Spółek Wydawniczych „Post Scriptum” oraz „Vega”. Jest też autorem licznych kampanii i ekspertyz medialnych. W spółce ID SYSTEM Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za marketing produktowy i kontakt z mediami.