email:

Inteligentne Archiwum

Inteligentne archiwum Woluminy lub segregatory oznakowane etykietami RFID, stanowią źródło danych dla systemu informatycznego lub aplikacji użytkowej. Porządkują zasoby archiwalne na regałach oraz udostępniają wiedzę na temat aktualnego użytkownika lub właściciela zasobu znajdującego sie poza obrębem pomieszczenia archiwalnego, kancelarii lub strefy bezpieczeństwa.

"Inteligentne Archiwum" to marketingowa nazwa Systemu Zarządzania Zasobami Archiwalnymi poprzez identyfikację ich identyfikację i ich pozycji na regałach w pomieszczeniach archiwalnych. Elementem składowym Systemu jest repozytorium danych zasilane danymi pochodzącymi z etykiet RFID, którymi oznakowane są segregatory oraz opcjonalnie, z kodów paskowych, którymi oznakowane są wszystkie dokumenty wewnątrz segregatorów. Informacja o zawartości dokumentacyjnej każdego segregatora zawarta jest w pamięci EEPROM etykiety RFID w standardzie ISO 18000-3 Mod.1, w postaci indeksów wszystkich dokumentów, a ponadto zdublowana jest w bazie repozytorium dokumentów w postaci elektronicznej. Inwentaryzacja zasobów archiwalnych, jako metoda porównania zawartości bazy danych z rzeczywistym stanem na półkach regałów jest procesem szybkim i bezbłędnym. Z systemem zdalnego odczytu danych drogą fal radiowych opcjonalnie może być zintegrowany system elektronicznego obiegu dokumentów, dla którego źródłem jest repozytorium obrazów elektronicznych wszystkich dokumentów archiwalnych do których dostęp zagwarantowany jest poprzez indeksy w postaci kodów paskowych. Wdrożenie tych podstawowych funkcji sytemu pozwala na ograniczenie czasu i nakładów pracy przy korzystaniu z zasobów, pozwala też na łatwą inwentaryzację zasobów archiwalnych, która de facto odbywa się w czasie rzeczywistym. W tym przypadku pracownik archiwum przy użyciu urządzenia mobilnego kalsy HandHeld dokonuje seryjnego odczytu identyfikatorów z etykiet RFID, a aplikacja na bieżąco informuje go o poprawności położenia danej pozycji archiwalnej i w danym miejscu. Odczyt i zapis informacji z/do etykiety RFID może odbywać się ze ściśle zaprogramowanej odległości. W systemach zarządzania zasobami archiwizacyjnymi od kilku do kilkunastu cm. Kilku centymetrów, jeśli etykieta umieszczana jest na grzbiecie segregatora lub kilkunastu, jeśli etykieta umieszczona jest w środku woluminu, zwykle na stronie Nr. 2 . Przy odczycie ze grzbietu odczyt może następować z odległości o 1 centymetr mniejszej niż szerokość woluminu. Przy umieszczeniu etykiety wewnątrz woluminu odczytowi towarzyszy wyjęcie woluminu z półki regału i w tym przypadku odległość odczytu nie jest tak krytyczna i może odbywać się z kilkunastu cm. Oferowana funkcjonalność w wersji podstawowej jest następująca: Rozszerzona wersja systemu obejmuje: