email:

Centra dystrybucyjne

System identyfikacji i śledzenia opakowań towarów oraz ich załadunku w centrach dystrybucyjnych realizowany jest przez zespoły nieruchomych anten oraz czytników RFID, które zmontowano w jednej płaskiej infrastrukturze i opiera się na interpretacji danych zmodulowanej fazowo fali w paśmie UHF. Generatorem tych fal jest każda z anten, natomiast w wyniku synchronizacji ich pewnych cech fizycznych otrzymano efekt ich wzmocnienia w danej chwili czasowej, w wyróżnionym kierunku w przestrzeni, przy jednoczesnym prawie całkowitym wytłumieniu w kierunkach pozostałych. Przedmiotem prezentowanego rozwiązania jest identyfikacja obiektów oparta o transmisję danych zgodną ze standardem ISO18000-6C (Class 1 Gen 2). Poniższy rysunek ilustruje wielkość obszaru operacyjnego jednego urządzenia, który swoim wyglądem przypomina płaski telewizor LCD, co umożliwia jego montaż bezpośrednio na ścianie pomieszczenia w centrum dystrybucyjnym, pozostawiając wolną przestrzeń do celów operacyjnych.

Obszar operacyjny anteny

W porównaniu w rozwiązaniami konwencjonalnymi urządzenie w takiej postaci całkowicie zastępuje antenę (lub anteny) oraz czytnik UHF jednocześnie, eliminując też okablowania pomiędzy tymi urządzeniami. Poniższy rysunek ilustruje przypadek śledzenia w czasie rzeczywistym obiektów oznakowanych etykietami RFID w przestrzeni X-Y-Z, dzięki zastosowaniu podwójnej infrastruktury sprzętowej.

Obszar operacyjny dwóch anten

Monitorowanie strefowe charakterystyczne dla oferowanego systemu jest wygodnym narzędziem przyporządkowania oznakowanych etykietami RFID obiektów do wirtualnych stref w przestrzeni X-Y-Z. Funkcjonalność ta osiągalna jest w prawdzie w tradycyjnych metodach lokalizacji oraz śledzenia przemieszczania się obiektów w trakcie rozładunku lub załadunku na bramach centrum dystrybucyjnego dzięki instalacji niezależnych infrastruktur RFID na każdej z nich . Wiąże się to jednak ze znacznymi nakładami finansowymi oraz trudnościami ze zwalczaniem szkodliwego zjawiska nakładania się pól nadzoru elektronicznego. Opisywane rozwiązanie odnosi się do zwielokrotnionych, sąsiadujących lub odległych od siebie stref, które traktuje jako obszary indywidualnie zdefiniowane w systemie, eliminując potrzebę fizycznego partycjonowania przestrzeni operacyjnej. System oferuje lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym z dokładnością do danej Strefy n lub z dokładnością do określonego punktu przestrzeni operacyjnej. Każda ze stref może być czasowo wyłączona z nadzoru elektronicznego, co powoduje wzrost zdolności obliczeniowej w pozostałych strefach aktywnych.

Monitorowanie strefowe

Śledzenie opakowań wewnątrz hali dystrybucyjnej oraz na jej granicach w pobliżu bram pozwala to na skuteczne zarządzanie i stałą inwentaryzację przemieszczanych towarów przez aplikację zarządzającą w obszarach o nadzorze elektronicznym, a w szczególności: