email:

Porty lotnicze - znakowanie i śledzenie bagażu

Oznakowanie etykietami i kodami paskowymi

Obsługa pasażerów w portach lotniczych wykazuje pewne zatrważające trendy, które można by ująć w następujące ramy: Pomimo tych negatywnych zjawisk, obserwuje się ciągłą, długoterminową tendencję wzrostową ilości przylotów i odlotów samolotów pasażerskich oraz coraz wyższy i coraz bardziej doskonały poziom zabezpieczeń i ochrony pasażerów. Równolegle z tymi zjawiskami obserwuje stały wzrost liczby przewożonego bagażu. Zagubienie lub skierowanie bagażu w sposób uniemożliwiający jego terminowe dotarcie do portu przeznaczenia, według statystyk amerykańskich kosztuje przewoźnika średnio USD90, co biorąc pod uwagę liczbę takich przypadków daje kwotę ok. 3,8 mld USD. Jedną z najbardziej skutecznych metod drastycznego zredukowania tych strat jest zastosowanie technologii zdalnej identyfikacji radiowej RFID, która w sposób skuteczny wspiera Systemu Automatycznego Śledzenia Bagażu. Taki zintegrowany system charakteryzuje się jak poniżej: W celu usprawnienia procesu sortowania bagażu w portach lotniczych i zapewnienia terminowego jego transferu do miejsc przeznaczenia bez zbędnych pomyłek, wdrożenie systemu opartego o zdalną identyfikację radiową RFID bagażu wykorzystuje specyficzne komponenty infrastruktury RFID, takie jak: Poniżej zaprezentowane zostaną podstawowe komponenty techniczne wyposażenia Systemu Automatycznego Śledzenia Bagażu (ang. Airport Luggage Identification System).

Drukarki termo transferowe - instalowane zwykle na początku procesu technologicznego systemów śledzenia bagażu wpieranych technikami RFID. Służą do wykonania wielokolorowego nadruku na stronie czołowej etykiety RFID oraz kodu paskowego. Drugą podstawową operację wykonywaną przez te urządzenia to tzw. personalizacja µchipa etykiety RFID, czyli wpisanie pewnych unikalnych dla konkretnego bagażu danych charakterystycznych w edytowalny bank pamięci etykiety RFID. Drukarki termo transferowe instalowane są zwykle w sektorze obsługi pasażerskiej portu lotniczego i uczestniczą w procesie odprawy bagażu. Tunele RFID - są głównym urządzeniem odpowiedzialnym za proces sortowania bagaży według zadanych kryteriów . Współpracują z istniejącym systemem transportowym i na podstawie informacji wpisanych do etykiety RFID automatycznie kierują bagaż do obszarów przeznaczenia o nadzorze elektronicznym. Obszary te potwierdzają przyjęcie konkretnego w celu dalszej ekspedycji.

Bramki RFID - są elementem systemu nadzoru elektronicznego zbudowanego na bazie czytników stałych w paśmie UHF oraz anten o charakterystyce dookolnej lub liniowej, przymocowanych do stałej aluminiowej konstrukcji. Sposób zamocowania, ilość anten przypadających na jeden czytnik stały oraz dobór parametrów technicznych związanych z ich czułością, są przedmiotem oddzielnej usługi wykonywanej przez wyspecjalizowany personel techniczny. Wykrycie bagażu następuje niezależnie od sposobu usytuowania etykiety RFID w stosunku do podłoża transportera i konstrukcji bramki. Innym rodzajem bramki wchodzącym w skład tzw. stałej infrastruktury RFID jest bramka przeznaczona do identyfikacji pasażerów i stanowi opcjonalną część infrastruktury sprzętowej systemu. Elementem identyfikacyjnym pasażera jest w tym przypadku Boarding Card wydawana w trakcie odprawy, która zawiera w sobie zaimplementowany µchip RFID. Identyfikacja ta może być sprzężona z systemem kontroli i nadzoru nad kompletnością ilości pasażerów wchodzących na statek powietrzny. Podobny system anten może być zainstalowany również w innych istotnych punktach obszarów przemieszczania się pasażerów w obrębie portu lotniczego po odprawie celnej lub obrębie obszaru oczekiwania przy wejściu na samolot.

Etykiety RFID - Etykieta RFID w paśmie UHF to podstawowy element identyfikacyjny Systemu Automatycznego Śledzenia Bagażu. Możliwości wykorzystania tego rodzaju konstrukcji w systemach identyfikacji bagażu w portach lotniczych oraz korzyści wynikające z implementacji systemów wspieranych technologią RFID wynikają z budowy fizycznej i struktury banków pamięci µchipów. Warto tu wspomnieć, iż oprócz zwyczajowych banków pamięciowych takich jak TID oraz EPC, ostanie opracowania układów scalonych firm Inpinj oraz NXP udostępniają bank dodatkowy, zwany User Memory o pojemności 512 bitów, który w konkretnym projekcie śledzenia bagażu, z punktu widzenia realizacji łańcucha dostaw bagażu, ma niezwykle istotne znaczenie.