email:

Hutnictwo

Etykieta W roku 2004 opracowano unikalną metodę znakowania i identyfikacji kęsisk stalowych w temperaturze do 200°C. W tym celu zastosowano technologię i-Code (ISO18000-3) odczytu i edycji zawartości informacyjnej etykiety RFID w paśmie HF (13.56MHz). Zastosowane etykiety RFID stanowiły unikalną w skali światowej konstrukcję, pozwalającą na trwałe przymocowanie do chropowatej powierzchni stalowej, dzięki specyficznym właściwościom spoiwa wiążącego w temperaturach odpowiadającym wymaganiom w przemyśle hutniczym. Zastosowane wielofunkcyjne komputery przenośne klasy HandHeld oraz specjalnie dedykowana aplikacja pozwoliły na odczyt z etykiety RFID oddalonej do 5 cm, istotnych parametrów produkcyjnych półfabrykatu takich jak numer wytopu, skład chemiczny stali oraz format i wysłanie ich drogą radiową w paśmie Wi-Fi do serwera . Zastosowanie tego projektu pozwala na drastyczny spadek liczby pomyłek w identyfikacji kęsisk w trakcie procesu ich stygnięcia, co w konsekwencji stwarza możliwość na dokonanie prawidłowego wyboru wadliwego półproduktu w celu ponownego wytopu. Usprawnia dystrybucję kęsisk, poprzez eliminację procesu weryfikacji produktów hutniczych metodami fizyko-chemicznymi przez zamawiającego, czyli walcownię. Po wdrożeniu systemu w zakładzie hutniczym i u klienta, czyli w walcowni, weryfikacja ta może odbywać się poprzez odczyt unikalnego identyfikatora w etykiecie RFID, oraz istnieje możliwość odczytu danych dodatkowych z banku pamięci typu EEPROM. też konieczność weryfikacji otrzymanego kęsiska dystrybucji do klientów jak również stwarza możliwość weryfikacji prawidłowości dostawy przez klienta przy użyciu aplikacji webowej. Projekt testowany w hucie Łabędy obejmował zarówno obszar samej odlewni, jak również walcowni odległej ok. 30 km.