email:

Usługi

• Centrum wsparcia technicznego (Call Center)
• Obsługa techniczna gwarancyjna i pogwarancyjna oraz konserwacja infrastruktury i sprzętu RFID
• Usługi instalacyjne infrastruktury RFID
• Dostawa infrastruktury RFID
• Obsługi prewencyjne infrastruktury RFID
• Kierowanie projektami informatycznymi wspieranymi technologiami RFID
• Implementacja i wdrożenia projektów wspieranych technologią RFID
• Audyty infrastruktury informatycznej pod kątem wdrożeń systemów wspieranych technologiami RFID
• Projektowanie infrastruktury RFID zgodnej z wymaganiami klienta
• Szkolenia użytkownika systemów w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu RFID
• Konsultacje i doradztwo w zakresie zastosowań technologii zdalnych identyfikacji wraz z analizą opłacalności inwestycji na postawie analizy wskaŸnika rentowności ROI