email:

Kontakt ID SYSTEM Sp. z o.o.

NIP: PL951-234-92-94; REGON: 145834678; KRS: 0000398502 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy PKO BP SA, Nr. Rach. 17 1020 1169 0000 8102 0179 5681

Proszę o:Treść zapytania:

*) Pola wymagane do wypełnienia.

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych firmy ID SYSTEM Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwości ich poprawienia. Wyrażam także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą mailową.